d. Buitenlandsche koloniën. 46 Benaming van No. of maand ONDERWERP. het en tijdschrift. jaartal. L'état indépendant du Congo door E. B. XX. BIOGRAFIE. NECROLO GIE. GEDENKDAGEN. Frankrijk. Geschiedkundig over zicht van de Fransche intendance (6 blz.)door Brych. XXI. MILITAIR ONDEBWIJS. OPVOEDING EN OPLEI DING. GYMNASTIEK EN SCHERMEN. Duitschland. De technische mili taire academie te Berlijn (21 blz.). Nederland. Opleiding (11 blz.); door Kollewijn. Frankrijk. Een bezoek aan de Rijschool te Saumur (3 blz.); door luitenant von Pelet-Narbonne van het 3e Garde-Ulanen-Regiment. Engeland. Military Training (6 blz.); door „Breedos". Studie over de discipline (20 blz.); door den kapitein Couderc de Fou- longue. Engeland. Military Prize Essays. A Suggestion (2 blz.); door „A Subaltern in Central-Af'rika". Streffl. oestr. mil Zeits. Rev. mil. arm.étr; Rev. d'Art. Mil. Gids. Mil. Woehenbl. Unit. Serv. Mag. Journ. sciences mil. Unit. Serv. Mas'. No. 10-1904. No. 923—1904. No. 6 -1904. No. 10—1904. No. 133—1904, Oktober 1904. Id. Id.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 722