47 KORTE INHOUD. Uittreksel uit het „Livre d'or". Bijdrage tot de kennis van alles wat betrekking heeft op de expedities naar midden-Afrika en het ontstaan van den Congostaat. Het ontstaan van de intendance in Frankrijk, de eerste van alle, en waarop de overige rijken hun intendance hebben gebaseerd. Doel en organisatie van de technische militaire academie te Berlijn. Beschouwingen over de opleiding van den soldaat. Organisatie van de school, het onderwijs aldaar, en wat men in de werkplaatsen kan zien. De eischen waaraan de opleiding van de manschappen, het kader en de officieren in het algemeen moet voldoen en een programma hoe de oefeningen over het jaar verdeeld behooren te worden. Algemeene beschouwingen omtrent en het ontstaan van de krijgstucht. Behandeling van de ondergeschiktheid, het recht van straffen en de rechten en verplichtingen. Aanbeveling om prijzen uit te loven voor het schrijven van mili taire werken en daardoor in het leger de lust op te wekken tot het bestudeeren van krijgsgeschiedenis, tactiek enz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 723