61 KORTE INHOUD. Hoewel yelen van meening zijn, dat alleen de wapenen veranderd zijn en aan de menschen in den oorlog geen hoogere eischen behoe ven gesteld te worden dan vroeger, betoogt schrijver het tegendeel. Voorts gaat schrijver de waarde na, uit een psychologisch oogpunt, van het Russische en het Japansche leger. Conclusie: hoe beter wapenen men gebruikt, des te minder verliezen zullen er geleden en des te minder beslissende veldslagen zullen er geleverd worden, ter wijl ten slotte één der partijen, door uitputting van de andere, het moreel overwicht verkrijgt. Weerlegging door cijfers uit de begrootingen van het algemeen verspreide denkbeeld, als zouden de opbrengsten van Java en Ma- doera gedeeltelijk strekken om de uitgaven voor de Buitenbezittingen te dekken. Het zou dan ook eene verkeerde politiek zijn om zich van da Buitenbezittingen te ontdoen, daar juist uit de cijfers blijkt, dat in die Buitenbezittingen eene goede toekomst ligt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 737