69 de hoogte van een liggend doel. Ook vergelijking met alle aange nomen stelsels kan achterwege blijven. Waar men weet dat ons geweer in dit opzicht een der beste is, zou reeds kunnen wor den volstaan met de gegevens van het Indische geweer en de Indische karabijn tegenover elkaar te stellen. Duidelijker nog spreekt ons betoog, wanneer de vergelijking wordt getrokken met een geweerstelsel dat algemeen bekend staat als uitmun tende eigenschappen te bezitten. De betreffende gegevens van de Indische karabijn (I.K.) zullen daarom naast die van het als uitstekend geroemde Duitsche geweer (D. G.) worden gesteld, terwijl ten overvloede ook die van het geweer M. '95 (I.G.) aan gegeven zullen worden. Vlucbtkoogten in e.M. op Ëaan M. Y uurwapen 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Meter. 250 Ind. karabijn Duitsch gew. Ind. geweer. 13 12 12 20 22 19 22 24 20 15 17 14 0 -+- 0 o -26 29 —23 350 I. K. D. G. I. G. 22 23 20 39 42 35 49 54 44 52 58 46 45 51 41 29 32 26 -1- 0 -+- 0 o -42 -48 37 450 I. K. D. G. I. G. 33 35 30 60 67 55 82 92 73 95 108 85 100 114 88 94 108 83 76 88 67 45 52 40 0 -+- 0 0 —62 —71 —54 600 I. K. D. G. I. G. 53 58 47 100 113 90 141 161 126 175 200 155 199 229 176 213 245 188 216 248 189 204 236 180 179 206 158 138 159 121 78 90 69 0 4- 0 -4- 0 -- 99 -114 -- 87 Deze cijfers spreken duidelijke taalde Indische karabijn schiet gestrektere banen dan het Duitsche geweerde voorcleelige ver schillen ten opzichte van het Duitsche 'geweer zijn zelfs meest

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 83