75 wapen een vuuropening tot 2000 M. toelaat. Denkelijk zal het geen groot bezwaar opleveren een vizier voor die groote afstanden samen te stellen. Wat eindelijk het blanke wapen betreft: bepaald noodig is het niet in een oorlog tegen een Europeeschen tegenstander 1). Wordt een blank wapen geëischt tot steun van 's mans moreel, dan kan daarvoor niet wel een sabel gegeven worden, met het oog op de overige uitrusting. Mogelijk kan het onder pionier gereedschap aangegeven „bamboemes" tot blank wapen in den trant van een bajonet ingericht worden, welk mes echter slechts dan op het vuurwapen bevestigd wordt, als men het oogenblik om het te gebruiken gekomen acht. (Worclt vervolgd.) p_ ]\<p 1) Dat blijkens vele berichten de Japanners in massa's bajonetaanvallen uitvoerden en tal van Russen met de bajonet zouden afgemaakt hebben, bewijst niets anders, dan dat laatstgenoemden onvoldoende partij trokken van hun vuurwapen tegenover hunne fanatiek© aanvallers. 2) 2) Tegenover deze bewering zouden wij de vraag willen stellen Is waar soldaten als de Russen, ondanks hun doodsverachting, onvoldoende partij trokken van hun vuur wapen en dientengevolge van de bajonet gebruik moesten maken zulks in de toekomst niet meer te verwachten en kan bij ons leger, dat toch ook moet rekenen zich tegen zulke, misschien dezellde, „fanatieke aanvallers" te verdedigen, wel een blank wapen worden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 89