417 Het officieele orgaan van het Britsche leger niet verschenen. Betreffende het bij legerorder van 14 April 1904 door het Britsche Militaire Depar tement ingesteld officieel militair maandschrift (I. M. T. 1904 II blz. 818) meldt de Revue Mil. Suisse, dat de ontwerpers dezer instelling tot het inzicht zijn gekomen, dat dit orgaan als echo van de officieele meening weinig reden van bestaan zou hebben, terwijl het evenmin bestaanbaar is te achten, dat een onder het patronaat van het Militair Departement staand maandschrift een onafhankelijke critiek op de bestaande militaire instellingen zou kunnen uitoefenen. Dit heeft ten gevolge gehad dat het met veel ophef aangekondigde officieele militaire orgaan nog altijd niet is verschenen en ook wel nimmer verschijnen zal.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 433