MILITAIR TIJDSCHRIFT INDISCH INHOUD Afi. i Januari 1916 ONDER REDACTIE VAN W. MUURLINO. Blz. 1. Lichte veidhouwitsers en zware artillerie van het veldleger, door W. J. Rinkel Iste Luit. Artie1 2. De waardeering der veldversterkingskunst in liet Ned. lnd. Leger, door F. Treffers, Iste Luit. Infie21 3. Onze Mitrailleurschutters en hunne schietopleiding, door G. 32 5. Ambulance-honden, door C. O. van Resteren, Iste Luit. Infie. 39 6. Dagboek der Commissie tot aankoop van legerpaarden- en muildieren in China 191548 Uit de Praclijk. 1. Aan alle infanterieofficieren81 2. Een Cross-country voor infanterie, door 182 3. Grijsgroene mantels? door F. Treffers, 1ste Luit. Inf'L 84 4. Vraag en antwoord84 17an Alles Wat. 1Over het bajonetgevecht, door G. A. Scheffer, Kap. Gen. Staf. 8fi 2. Is het gewenscht aan onze mindere militairen in hun vrij en tijd een ambacht te leeren?, door II. L. Maurer, Iste Luit Artie. 89

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 1