MILITAIR TIJDSCHRIFT INDISCH Afl. 8 Augustus 1916 ONDER REDACTIE VAN ERRATA. De onderste 3 regels gewoon schrift op blz. 710: „tijd na de eigenlijke verwerping enz." dienen te volgen na den laatsten regel op blz. 709. Blz. 719, 10e regel v.o. H ware te lezen lA Koon, Maj. Top. dienstn 837 3. In den dienst vergrijsd; door X858 4. Een enkel woord over de mate, waarin zich de verschil lende bevolkingsgroepen in ons Leger verhouden op het gebied der criminaliteit; door J. Meihuizen867 5. Nog 'n maal „De gemengde compagnie"; door G. P. Cheriex, 1ste Luitenant der Infanterie875 6. Eenige beschouwingen omtrent de verpleging bij de groote i. manoeuvres in 1915; door 1878 7. Naar aanleiding van „Weerplicht voor Inlanders en sa menstelling van de Weermacht in Nederlandsch Indië." Orgaan der Vereeniging tot beoefening van de krijgs wetenschap 1915-1916 Vide Afl.); door Pn 893 I O T~l A nC*T* F-.», A fr»!irr'nnn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 1