MILITAIR TIJDSCHRIFT INDISCH INHOUD. Afl. 2 Februari 1917. ONDER REDACTIE VAN J. C. PABST EN G. A. SCHEFFER. Blz. 1. De herziene rechtspleging bij de Landmacht (Vervolg); door Mr. P. A F. Blom75 2. De Vestingartillerie niet meeraltijd te laat; door J Beudeker, Eerste-Luitenant der Artillerie80 3. Iets over loopgraafmortieren en het 'nemen van proeven,; door H. L. Maurer, Eerste-Luitenant der Artillerie. 86 4. Die goedkoope Gewapende Politie; doorS.S91 5. Het Japansche voorloopige reglement voor den Infante- rie-Mitrailleur van 3 Oct. 1914,; door G97 Uit de practijb. 1. Enkele kantteekeningen naar aanleiding van de nieuwe „Regeling nopens de - ingeval van oorlog met een B. V. of bij oorlogsgevaar - in het belang van de Landsverdedi ging te treffen voorzieningen" (Ord. 22 Juli 1916, Staatsblad No. 518); door X101 2. Eene vraag!; door X106 3. Wenken, vragen en antwoorden op gebied van militair strafrecht; door Mr J. Meihuizen10T

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 1