von einer Minute - zu Boden sinken. Die Reichweite ihres Lichtes soil mehrere Kilometer in Umkreise betragen". Op bl. 470 vinden we: „Wie andere Armeeverwaltungen richtet offenbar auch die italie- nische ihr Augenmerk auf die Herstellung praktischer und leistungs- fahiger Leuchtgeschosse. So priifte sie, wie berichtet wird, auch ein vom Ingenieur Taccacielo ausgearbeitetes Leuchtgeschosz, das durch sein groszes Kaliber, 15,2 cM., auffallt. Die Versuche fanden in der Nacht zum 11 April 1912 auf dem Schieszplatze der italienischen Marine zu Viareggio statt. Gegen ein auf See befindliches Ziel konnte beim Scheine der explodiertn- den Leuchtschrapnells, die in der Luft sich lange haltende Lichter auswarfen, genaue Richting genommen und wiederhold gefeuert werden. Die Prüfung bezog sich zugleich auf die wirkungsein- stellbarkeit und auf das Verborgenbleiben der eigenen Stellung. Die nutzbare Beleuchtung durch ein einzelnes explodierendesSchrap- nell habe über der Wasseiflache einen umkreis von ca. 1C00.-20C0M. umfaszt". Uit een zinsnede van een telegram in de Preanger-Bode van 24 April j 1. luidende „Niet officieele berichten doen zien, dat de Duitsche jagers eerst salvo's van lichtbommen afvuurden, voordat zij tot het bombardement (van Dover in den nacht van -'0 op 21) over gingen" blijkt, dat deze projectielen ook in dezen oorlog worden getezigd, terwijl in dit geval voor verlichting toch ook wel zoek lichten zullen zijn aanwezig geweest. Hoewel de lichtlichamen bij bovenvermelde verschietingen wel een groot oppervlak zullen hebben gehad, getuige het feit dat op zulke groote afstanden nog zulk een goede verlichting mogelijk was, lijkt het mij toe dat wij met onze kleinere projectielen opkorteren afstand b. v. 1010 M. ook rog een vrij goede belichting zouden kunnen krijgen. Uit den aard van de zaak zullen wij bovendien, om geen spe ciale vuurmonden voor deze hulpverlichting behoeven te bestem men, wel onze toevlucht moeten nemen tot bij het ons meest voor komende kaliber van 7,5 c.M. Misschien zal dan ook onze goede oude „zeven krom", alvorens geheel op reform te worden gesteld, nog menig waardevol gegeven bij de proefnemingen kunnen verschaffen; het kaliber toch is hetzelfde als dat van de snelvuurmonden, alleen hebben de daarmede verschoten pro jectielen een kleinere lengte en zou de verbrandruimte bij ge bruik van een projectiel van het snelvuurgeschut kleiner worden, 432

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 40