Ooerzicbt Dsn eenige Buitenlandsche militaire Tijdschriften. Schweiz. Zeitschrift Art. u. Genie. Februari 1917. „L' Artillerie suisse" is het vervolg van de in het januari-nummer aangevangen bespreking van een geschiedkundig werk van dien titel. Onder „Brisanztechnik des jetzigen Krieges" wordt de bespreking van de moderne springmiddelen beëindigd. Na werking en fabrikatie van het tetryl te hebben behandeld wordt door schrijver de Deto- nationstechnik kort besproken. Het slot verdient ten volle te worden weergegeven: „Der Schwerpunkt der modernen Artillerie liegt we- niger mehr im grossen Kaliber und in der Durchschlagskraftïasanter Geschosse als in der Geschossladung, in der Brisanziüllung, welche durch ihre Explosion jeden Widerstand bricht. Die Schwerbewaffnung sicht sich vor neue Fragen gestellt; neue Perspektiven eröffnen sich. Die grosse Seeschlacht vor dem Skagerak zeigt das aufs deutlichste: die Ueberlegenheit der englischen Schijfsgeschtze wird durch die kleinern deutschen Hochbrisanzgranaten wetige- macht; die Munition, nicht das Kaliber wird das Entscheidende". (Een nader onderzoek naar de waarheid van deze uitspraak ver dient voor ons leger wel aanbeveling. D.) Zeer lezenswaard is een derde artikel in deze aflevering getiteld „Eigene wege", waarvan hier een overzicht: Het was niemand minder dan Generaal Dufour, die voor Zwitserland als eisch stelde, dat het zich een eigen wijze van strijden zou aannemen. Daarmede was wel in de eerste plaats bedoeld, dat organisatie, bewapening, en oefening meer zouden rekening houden met de bijzondere in Zwitserland bestaande verhoudigen, terwijl ook bij de opleiding van troepenleiders meer het oog moest worden gericht op het meest waarschijnlijke gebruik, dat van het leger zou worden gemaakt. Nu is het wel goed om zich een of ander erkend goed leger tot voorbeeld te stellen, vooral dan, wanneer men zelf alle lcrijgservaring mist, maar daaraan zijn toch gevaren verbonden. Het voert licht tot eenzijdigheid en tot een te laat invoeren van nieuwe zaken, omdat gewacht wordt tot deze eerst in het tot voorbeeld aangenomen leger zijn ingevoerd. Zwitserland koos zich het Duitsche leger tot voorbeeld en dan ook de bewegingsoorlog van 1870/71. De ervaringen thans ge durende den oorlog opgedaan deden zien, dat zeer onvoldoende resultaten werden bereikt en daarom zegt de zich -t noemende schrijver, moet elk voorstel, dat ten doel heeit ons (Zwitsersehe) 472

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 94