MILITAIR TIJDSCHRIFT errata. INDISCH Afl. 7 Juli 1917 ONDER REDACTIE VAN J. C. PABST en G. A. SCHEFFER. Blz. 500, regel 10 v.b., staat 11 v.b., 12 v.b., Blz- 501, io v.o., C, lees: C. D, C2. E, D. C (verband) en D, lees: C1 (verband) en C2. 3 v.o., staat. 2 X zoo groot, lees: 4 X zoo groot. Topografischen Dienst 5. Springstoffen (met 2 figuren); door P. A. de Blieck, Eerste-Luitenant der Artillerie5]g 6. Worpgeschut bij het Veldleger; door P533 llif de practijk. 1. Wenken, vragen en antwoorden op gebied van militair strafrecht; door Mr. J. Meihuizen537 2. Verbindingsrotten; door F. Treffers, Eerste-Luitenant- Adjudant der Infanterie537 3. Avonduniformen; door Mars542 l\UUl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 1