Boven 800 M. is ook dit middel ontoereikend, en itioet men de diepte-spreiding kunstmatig vergrooten door gebruik te maken van het hoogte-stelrad. Dit hoogtestelrad moet m. i. evenais dat in Holland het geval is, voorzien worden van verdeelingen (6), waarbij door draaiïng aan het hoogtestelrad de natuurlijke diepte-spreiding zoowel naar voren als naar achteren vergroot kan worden. Hierbij is het noodig, dat den man belet kan worden, méér dan de gewenschte verdeeling te draaien, hetgeen in Indië zou kunnen geregeld worden met de plaatsing van de hoogtestel- beugels, of, zooals in Holland, door een pen of pal, hetgeen m. i. beter is. Door de mitrs der sectie (cie) te laten schieten met vizieren, die op de gr. middelb. afstanden 100 M. en op de gr. afstanden 50 M. verschillen en daarbij tevens door eiken mitr. de kunstmatige diepte-spreiding te doen toepassen, zal de trefkans op de groote middelbare en groote afstanden, op groote doelen nogvoldoende zijn. Stijgt het terrein ter plaatse van het doel, t. o. van de kogelbanen, dan wordt de diepte-spreiding, zelfs bij een geringe stijging, belangrijk verkleind en vermindert de bestrekenheid van den bundei; doch buigt het terrein met den bundel mee, dan heeft het omgekeerde plaats. 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 Staatje van de natuurlijke diepte spreiding in M. Bij de Ind. 3 voet affuit zullen deze spreidingen iets grooter zijn. Staatje aangevende de vergrooting van de diepte-spreiding op de afstanden van 600 2200 M., door het draaien van 1 verdeeling van het hoogte-stelrad. Afstand in M. Spreiding totaal 100 82% Spreiding Afstand in M. 1 verdeeling hoogte stelrad in M. 46,5 43,5 40,5 37,5 34,5 21,5 18,5 15,5 12,5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1922 | | pagina 3