Lijst van boekwerken, welke voor de Bibliotheek van het Departement van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen gedurende het le kwartaal 1923. 76 Letter No. Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. A.g. 71 Alting von Geusau J. Th. Applicatorisch-tactische studiën. Deel I. Studie op de kaart van Arnhem. Deel 11. Studiën op de kaarten van Gorinchem en Utrecht. Deel III. Studiën op de kaarten van Eindhoven en Valkenswaard. Eibergen, Bureau Mavors. 1922, 3 dln. 3 bdn. C.d.4.d.l 52 Bruchmüllev, G. Die deutsche Artillerie in den Durch- bruchschlachten des Weltkrieges. Zweite, wesentlich erweiterte Auflage, 1922. C.d.4.d.l 63 Schwarte, M. Der grosze Krieg 1914 1918. Die Or- ganisationen der Kriegsführung. Zweiter Teil. Die Organisationen für die Versor- gung des Heeres. 1923. C.d.4.d.l 67 Cherfils. La guerre de la délivrance. Operations sur les divers fronts. I 1914 1915. II 1915-1917. Ill 1917-1918. Paris, de Gigord, 1920-1922. 3 dln. 3 bdn. C.d.4.d.l 68 JagowK. Daten des Weltkrieges. Vorgeschichte und Verlauf bis Ende 1921.— Leipzig, K. F. Koehler, 1922, 1 dl. 1 bd. C.d.4.d.2 Hanotaux, G. La bataille de la Marne. Paris, Pion, 1922, 2 dln. 2 bdn. C.d.4.d.2 77 1 Gebsattel, L. von Schlachten des Weltkrieges 19141918. In Einzeldarstellungen bearbeitet und herausgegeben unter Mitwirkung des Reichsarchivs. Berlin, G. Stalling, 1921 1922, Heft 6. Von Nancy bis zum Camp des Romains 1914. C.d.4.d.2 78 Heydemann, K. Idem Heft 7a. Die Schlacht bei St. Quentin 1914. 1. TeilDer rechte Flügel der deutschen 2 Armee am 29 und 30 August. C.d.4.d 2 79 De oorlog van 1914. Wat het Bel gische leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het opperbevel van het leger. Tijdperk van den 31en Juli tot den 31en December 1914. s'Gra- venhage, W. P. van Stockum en zoon, 1916, 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1