1. INLANDSCHE MILITIE GETOETST AAN FRANSCHE ERVARING'), door C. Marcus. „Par l'école et la caserne, voila comment nous haterons le rapprochement des deux races". Charles Michel. Meer en meer heeft ten onzent de meening veld gewonnen, dat een leger van voldoende sterkte om een B. V. te weerstaan, alleen te verkrijgen is door een ini. militie, hetzij een vrijwillige, hetzij een gedwongene. Over een vrijwillige denkt men sceptisch, een gedwongene werd door niemand minder dan senator Colijn een krankzinnigheid genoemd 2). Nu is de redeneering heel verleidelijk: Fr. heeft in al zijne koloniën een inl. militie ingevoerd en daardoor een oorlog kunnen winnen, dus waarom wij ook niet? Edoch wat Fr. kan, is daarom Nederland nog niet gegeven. Het Latynsche ras bezit gaven, die het Germaansche mist. Hoe kort toefden hier de Portugeezen en hoe diep drukten zij hun stem pel. „Ils ont la main dure, les Espagnols", maar de autochtone bevolking van Zuid-Amerika, van Cuba en de Philippynen werd en bleef Spaansch In taal, in godsdienst, in literatuur. Soedannegers en Senegaleezen noemen zich trotsch: „Moi Franci" en Edouard Montet verhaalt in l'Islam, p. 110: „Un capitaine des Spahis auxiliaires, Arabe de grande tente, que j'ai connu au retour de sa captivité en Allemagne, me racontait que, dans le camp oü il était prisonnier, lorsqu'un officier allemand lui demandait quelles étaient sa nationalité et sa patrie, il avait toujours répondu: „Je suis Francais". J'ai recu les mêmes témoig- nages d'un grand nornbre d'officiers et de soldats musulmans prisonniers en Allemagne. On ne saurait oublier la grande lecon renfermée dans ces réponses simples et si profondes en même temps". De oud-G. G. de Lanessan merkt op 3!..S'il est vrai que les rivaux de la France en colonisation, Anglais et Hollandais surtout, savent mieux que nous se faire respecter par les indigènes de leurs colonies, les Francais ont, rnalgré des défauts graves, le don de se faire aimer. Cela tient a la facilité avec laquelle nous entrons en contact avec les populations". Ter publ. ontv. 245—'23. Red. l.M.T. 2). Handelingen 1916 blz. 681. De heer Colijn in de Eerste Kamer over het stelsel van Heutz—van der Weyden. 3). 1. L. de Lanessan, La colonisation frangaise en Indo-Chine. 579

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1