IND. MILITAIR TIJDSCHRIFT. 1927 t Jk INDISCHE KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING. jgm MAANDELIJKSCHE UITGAVE VAN DE T. BAKKER 58e JAARGANG. ((fj (t§) l(d)J (®i ONDER REDACTIE. VAN KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF. gy l(o) Uo\ BANDOENG. TYP. N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VISSER Co. 1927

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1927 | | pagina 1