IND. MILITAIR TIJDSCHRIFT. 8 m 1928. I INDISCHE KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING. M te>: MAANDELIJKSCHE uitgave van de (§g) 1 j j§>! ONDER REDACTIE VAN P. A. COX - K** 2- HALFJAAR 59E JAARGANG. M- jufe>v. bandoeng, KAPITEIN VAN DEN GENERALËN STAF. FC TYP. N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VISSER 6 Co, 1928

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1927 | | pagina 1