IN MEMORIAM Jhr. W. J. E. van RIEMSDIJK. Luitenant kolonel titulair der Cavalerie. Helaas heeft de dood plotseling één van onze beste kameraden opgeëischt. Toen hij begin 1928 met verlof naar Europa ging was hij vol ambitie om tijdig weer terug te zijn in Indië om opnieuw op te treden als voorzitter van de aankoopcommissie van legerpaarden in Australië, waarvan hij zoo lange jaren deel uitmaakte. Een operatie, vlak voor zijn vertrek, gepaard gaande met een accute longontsteking heeft echter op 11 Sept. j.l. een ontijdig einde gemaakt aan zijn zoo nuttig leven. Jonkheer Willem, Johan, Emmanuel van Riemsdijk werd 19 Mei 1881 te Utrecht geboren en was dus pas 47 jaar, toen de dood hem van ons wegrukte.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1928 | | pagina 1