1. DE MARSCHEN VAN HET FRANSCHE 2e LEGERKORPS (2 C. A.) OP 21 EN 22 AUGUSTUS 1914. (met 4 bijlagen en 1 kaart), i) door G. TH. SLOTHOUBER, Luit. Kol. der Art. 1. Inleiding. Op de wel zonderling aandoende noot, welke ik in de kopy van het artikel NEUFCHATEAU plaatste (blz. 555 van I. M. T. 1932 No. 7) en die ik bij de correctie verzuimde door te slaan, is de redacteur zoo vriendelijk mij om inlossing van de daar gestelde bereidverklaring te vragen. Ik voldoe daaraan natuurlijk gaarne. Voor de opmarsch- en aanvalsplannen van Franschen en Duit- schers in de 2e helft van Augustus 1914 verwijs ik naar de punten II en III van het artikel NEUFCHATEAU (blzn. 539-541) en naar de bij die studie behoorende Kaart 1. Het 2 C.A. (Général Gérarcl) was het rechtervleugelkorps van het Fransche 4me Armée (Général De Langle de Cary) en had dus links van zich het C. A. Col. (Général Lefèvre) van dat leger, en rechts het linkervleugelkorps van het Fransche 3me Armée (Général Ruffey) nl. het 4 C. A. (Général Boëlle). De commandant van het 4e Leger was wat heetgebakerd in den middag van 16 Augustus te 15.00 zond hij een brief aan den Opperbevelhebber, waarin hij na een overzicht van den strategischen toestand te hebben gegeven aldus vervolgde „Cette armée (4me) ne peut intervenir utilement dans Taction „générale qu'en prenant sans tarder Toffensive dans la direction „générale Neufchateau, Bastogne, direction indiquée par vos „instructionsetc". Ik breng in herinnering, dat door moeilijkheden bij den aanvoerdienst de korpsen van het 4e Leger eerst tegen den avond van 16 Augustus op den rechter-Maasoever konden zijn verzameld, en voorts dat het 4e Leger op dien dag slechts 4 korpsen telde, tegen 6 op 22 Augustus. 1) Zie ook Kaart 1 in I. M. T. No. 7. 775

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 1