v ssssa&srtsviff*s- iüii^Sssaés£3s assas |¥S3ï3£«=Sl?Si Of !oiympic cï;mpioïs". ge'd'ng MarCr°'X nCh'y and trul>' deserve thge title 10. volkenbondsaangelegenheden ?P%.RS™8wScSenv,"^ projectiel een verticale dracht van ruim 9 000 M vprki-Unt j- eveneens is ingericht voor het bestriiden van lanArineio 1' vuu>*mond, die van ongeveer 14.000 M. 'anddoelen, bezit een hor. dracht 20Dè%S5TcïaUpeTSutio?hting Va" h6t SlU,'tstuk laat ee" vuursnelheid van Het eigenlijke schietgestel rust op een onderaffuit welke bestaat ..it a t-, d» b^d^beprMvingen MOK M .feSE/T wa™ aen gamiddelde SS van 3?k M far ?UV d°°r hel ,erran' met RC en °P o non o° M'°P 14-000 M' 100 M- B. S. 50 op 9.000 M. 3,5 M. op 14.000 M. 10 M. Olympiade. H. u' .^aPPorï der Commissie Lytton. |^uklieke opinie en ontwapening. isen uniwapemng. c. Kantteekeningen in verband met den strijd om de rechtsgelijkheid, het Do0" t j V£n B'ankenstein behandelt op zeer overzichteliike wii^p

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 106