3 - Tanks. Kampfwagen in U.S.A.; door M. Braun. Une étude américaine sur l'avenir et les possibi- lités du char de combat. Schutz Ieichter Kampfwagen gegen feindliche Abwehrwaffen door Taysen. Einsatz und Erfolge der Kampfwagen im Welt- kriege. Die Panzerwaffe in Fernost. Les moyens offensifs des A. M. C. (Devenne). Schwere und Ieichte Straszenpanserwagen in der Aufklarung. KRIJGSGESCHIEDENIS 1914-1918. La lutte pour l'Hartmannwillerkopf. (Dupuy). Na 1918. The Philippines and the Pacific problem; door M. E. S. Laws. De zending van Hr. Ms. „van Galen" naar Shang hai (21 Februari 8 Mei '32); door E. A. Vreede. (Beschrijving tevens algemeenen toestand te Shang hai gedurende den tijd onmiddellijk daaraan vooraf). Les incidents de Shanghai et leurs enseignements; door G. J. D. Die Panzerwaffe in Fernost-^'' Japan, China and Manchuria; door O. M. Green.^ TACTIEK, STRATEGIE EN KRIJGSGESCHIE DENIS IN DE KOLONIËN EN TEGENOVER EEN MINDERWAARDIGEN TEGENSTANDER. Les opérations de police en Afrique equatoriale de 1929 a 1931. Binnenlandsche onlustenE. E. T. Dulfer. LEGERORGANISATIE. Algemeen. Zur Frage der Batteriestarken; door Marx. Divisionsartillerie von morgen. Overige rüken. Die tschechische Artilleriedoor Blümner. Artilleriewesen in Japan. Das deutsche Asienkorps. Ein Beitrag zurAufstel- lung v. Exp. Korps. (Plate). M.W. 25-8-'32 No. 8. R. d'Inf. Sept. '32blz.452. M.W. 18-9-'32 No. 11. M.W. 27-9-'32 No. 12. M. W. 4-10-'32 No. 13. R. de Cav. Sept./Oct. '32 M. W. 11-11-'32. No. 18. R. M. F. Oct. '32. J. U. S. I. I. Juli, '32. Mar. B. Sept. '32. R. du G. M. Aug. '32. M. W. 4-10-'32. No. 13. As. R. Oct. '32. R. des T. C. Juli/Aug. '32. (Zie ook R. des T. C. 2e en 3e kw. '32.) Mav. Oct. 32. Wehr. W. Sept. '32. M. W. 4-10-'32. No. 13. (Zie ook Wehr. W. Juni/ Juli '32.) Wehr. W. Sept. '32. Idem blz. 425 en Oct.'32. M.W. 18-10-'32 No. 15.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 113