Lijst van Boekwerkent welke voor de Bibliotheek van het Departement van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen gedurende het 4e kwartaal 1932» A° a°. A° b. A. b. Letter No. Naam van den schrijver en titel van het werk. 31. 86. 21. C.d. 4. d. C.d. 4. d. L. c. 5. a. L. c. 5. c. N. b. 3. N. b. 8. N. c. S. e. T. d. 2. IV. ncaac. i Berlin, E. S. Mittler Sohn. 1933. I dl. 1 bd. Cochenhausen. von. Von Scharnhorst zu Schlieffen 18061906. Berlin, E. S. Mittler Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. Kreutzer. M. Der Poüzei-Truppendienst. Der Einsatz der Schutzpolizei im Stadtgebiet. München, J. O. Danner. 1932. 1 dl. 1 bd. 2. 134. Loizeau. Le combat d'une division. (58e Div.) Paris, Charles -Lavauzelle et Cie 1932. 1 dl. 1 bd. 7. 29.Les Campagnes coloniales Beiges 1914 1918. Bruxelle's. Imprimerie typographique de 1' I. C. M. 1927. 3dln. 3bdn. 84 Hunke. H. Luftgefahr und Luftschutz mit besonderen Berücksichtigung des deutschen Luftschutzes. mit 29 Skizzen im Text und 30 Abbildun- gen auf Tafeln. Berlin, E. S. Mittler Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. 44 Otten. G. Onderzoekingen betreffende de theorie van den Townendring. Delft, J. Waltman. Jr. 1932. 1 dl. 1 bd. 40. Das indirekte Richten der schweren Maschinengewehre. Berlin, Offene Worte. 1932. 1 dl. 1 bd 38 Drager. Gasschutz im Luftschutz Lübeck Komm. Verlag. H.O. Rahtgens. 1932. 1 dl. 1 bd. 162. Das indirekte Richten der Artillerie. Berlin, Offene Worte. 1932. 1 dl. 1 bd 12. Land. N. K. F. Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. 5e deel, 8ste druk. 2e druk, herzien door Mr. P.A.J. Losecaat Vermeer. Haarlem, de Erven F. Bohn. N. V. 1932. 1 dl. 1 bd. 144.Aanschaffingspolitiek van het gouvernement van Nederlandsch- Indië. „Indië of Holland", samenvoeging der besprekingen m den Volksraad in Juli en Augustus 1932. (aangeboden door de importeurs-vereeniging „Batavia".) Batavia-C., O. Kolff Co. 1932. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 121