2 T. e. 2. 7.Statistisch overzicht der geneeskundig behandelde paarden van het Nederlandsch-Indische leger over het jaar 1931. Bandoeng. Dep. v. Oorlog. Xle Afd. 1932. 1 dl. 1 bd. T. e. 2. 8.Statistisch overzicht van de behandelde zieken der Koloniale troepen. 1931. Batavia.-C. 1932. Reproductie-bedrijf Top. Dienst. 1 dl. 1 bd. T. e. 4. 29. Indisch verslag 1931. I. Tekst van het verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië over het jaar 1930. 's Oravenhage, Algemeene landsdrukkerij 1931/1932. 1 dl. 1 bd. T. e. 4. 31.Dep. van Landbouw, Nijverheid en Handel. Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek No. 106. Statistiek van de inter- gewestelijke handelsbeweging der buitengewesten over het le half jaar 1932. Dep. van Landbouw, Nijverheid en Handel 1932. 1 dl. 1 bd. T. e. 4. 42.Mededeelingen van het centraal kantoor voor de statistiek- De landbouwexportgewassen van Nederlandsch-Indië in 1931. Batavia-Centrum, Landsdrukkerij 1932. 1 dl. 1 bd. Mededeelingen van het centraal kantoor voor de Statistiek- Jaaroverzicht van de in- en uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1931, deel II (Buitengewesten). Batavia-Centrum, Landsdrukkerij 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 77.The present condition of China with reference to circumstan ces affecting international relations and the good understanding between nations upon which peace depends. Document A. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 78. Relations of Japan with Manchuria and Mongolia. Document B. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 79. Le Mandchoukouo. Genève, Kundig, 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 80. Ishii. K. Manchoukouo and the Manchuriau Question. Tokyo. The League of nations association of Japan. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 81. Anti-Foreign Teachings in Text-Books of China. Tokyo. The League of nations association of Japan. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 8. 82. Woodhead. H. G. W. The Sino-Japanese crisis. South Manchuria Railway Co. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 9. 258. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1905 1930. Weltevreden, G. Kolff en Co. 1930. 1 dl. 1 bd. U. b.9. 259.Mémoires du maréchal Joffre (1910 1917), avec 18 gravures hors texte et 10 cartes et croquis. Tome premier et deuxième. Paris, Pion. 1932. 2 dln. 2 bdn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 122