4 X. e. I. 7.Albracht's klapper op het staatsblad van Nederlandsch-Indië en op het bijblad op dat staatsblad. Jaarvervolg over den Sb. jaargang 1931. en het Bb. deel LXIX. Leiden, A. W. Sijthoff's uitgevers maatschappij. N. V. 1932. 1 dl. 1 bd. X. e. I. 18. Spirlet. F. E. Systematisch register op het tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap. (Jaargang 1923 tot en met 1927). Leiden, N. V. boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill. 1932. 1 dl. 1 bd. X. e. 1. 29. Alphabetisch register op de in de organen van de N. I.O. V. opgenomen bijdragen, persoverzichten, mededeelingen, enz. van de jaargangen 1927 t/m 1931. Bandoeng, Maks en van der Klits. 1932. 1 dl. 1 bd. X. f. 1. 18.Koninklijk koloniaal instituut te Amsterdam. Aanwinsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdee- ling volkenkunde van het koloniaal instituut over 1931. Amsterdam, de Bussy. 1932. 1 dl. 1 bd. X. h. 26. Couvreur. A.J.L. Goslings, B. M. Koninklijke vereeniging „Koloniaal Instituut" Gids in het Volkenbondig museum. X. De Timorgroep en de Zuid-Wester-eilanden. Weven en ikatten. Amsterdam, de Bussy. 1932. 1 dl. 1 bd. X. h. 26. Nooteboom. Chr. Koninklijke Vereeniging „Koloniaal Instituut" Gids in het Volkenbondig museum. XI. De Inlandsche Scheepvaart. Amsterdam, de Bussy. 1932. 1 dl. 1 bd. X. h. 28. Honoré Naber S. A. 1'. Bibliotheekwezen der koninklijke marine in Nederlandsch-Indië. (1927 Maart1932.) Overdruk „Marineblad" afl. 4. jaargang 1932. den Helder, N.V. drukkerij en uitgeverij C. de Boer. 1932. 1 dl. 1 bd Y. a. I. a. 2.110. Provincie Oost-Java. Jaarverslag 1931. Soerabaja N.V. Kon. Boekh. en Drukkerij. G. Kolff 8t Co. 1932.1 dl. 1 bd. Y. a. 1. a. 2.111. Jaarverslag over 1931 van den raadsman voor studeerenden. Batavia, Landsdrukkerij 1932. 1 dl. 1 bd. Y. a. 1. b. 20. Jaarverslag der vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Ned. Indië over 1931. Bandoeng, N. V. Mij Vorkink. 1932. 1 dl. 1 bd. Y. a. 1. b. 29. Verslag over de Ned. Ind. Jaarbeurs te Bandoeng over 1932. Bandoeng, N.V. Mij. Vorkink. 1932. 1 dl. 1 bd. Y. a. 1. b. 37. Nederlandsch-Indisch kankerinstituut Jaarverslag over 1931. Bandoeng, Visser en Co. 1932. 1 dl. 1 bd. Y. b. 2. a. 115. Jungmann J.A. Iterson F. K. van. Parlement en Kiezer. Jaarboekje. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 1932/33. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 124