LANDEN per man: tasch- voorraad per 1. mitr.: bij het str. ged. per zw. mitr. bij het in str. ged. G.T. Nederland Frankrijk Engeland Duitschland België Italië Zwitserland Amerika NED.-INDIË 60 en 120 45 en 90 4) 70 90 60 en 120 6) 132 100 30,50 en 1007) 2) 30.0005; 80 40 24 8) 1164 3 1325 1564 2) 2766 1248 3.150 1200 1020 2200 9) 1200 4000 4000 4174 2286 3500 4500 5.000 2250 4250 2700 3750 6000 5400 Uit dit staatje zou kunnen blijken, dat onze munitieuitrusting weinig te wenschen overlaat, doch als men hierbij in aanmer king neemt, dat ons leger (voor zoover ons bekend) heteenj ter wereld is, dat noch bij het regiment, noch bij de Divisie een munitie-echelon voor inf. munitie bezit, dan verschijnt de wel in een eenigszins ander licht. Ter nadere illustratie diene volgend staatje, waarin onze inf. munitie verdeeld is over de verschillende echelons )(detusschen haakjes geplaatste getallen geven de Fransche echelonnneering aan). in G. T. in G.T 9 8 >1 Per geweerdragende 120per trommeldragende 60. 2) Op de voertuigen behoorende tot het strijdend gedeelte en op de voer- tuieren van den O. T. van het bataljon worden per bataljon nog me degevoerd 71.680 P. S. No. 1, bestemd zoowel voor aanvulling van den taschvoorraad als voor den 1. mitr. 3). Waarvan 873 gedragen door de mitr. groep. 4). Per geweerdragende 90; per karabijndragende 45. 5). Voor alle geweer- (karabijn-) dragenden van het bataljon, geladen op karren (voor elke inf. cie. 1 kar). 6). Per geweerdragende 120; per karabijndragende 60. 8)' In'd^en^O. T ^an het bataljon 40 000 patrn., bestemd zoowel voor aan vulling taschvoorraad als voor de km's. 9). Waarvan 1056 gedragen door de km.-groep. 10). De pistoolmunitie en de handgranaten worden hierin met vermei

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 27