8 korporaals 108 infn. Ie kl. of fus. 3 geweermakers 39 barisans 158 karabijnen-30 2. Gevechtstrein: 1 sergeant 1 brigadier 5 hosp. pers. 1 fourier 2 korporaals 4 infn. Ie kl. of fus. 1 zadelmaker 1 hoefsmid 34 barisans 43 karabijnen-30 7 pistolen-24 3. Bagagetrein 3 koks 4 pistolen-24 1 O. Off. Adm. 2 infn. Ie kl. of fus 18 barisans 4 infanteristen 24 karabijnen-30 4. Totaal per mitrailleur-compagnie49 pistolen-24 225 karabijnen-30. IV. Totaal per regiment vaa 3 bataljons a 4 cieën. 1 mitr. cie. 108 pistolen-16 400 pistolen-24 634 karabijnen-30 732 karabijnen-50 1024 karabijnen-100 1. Per cie. infanterie zijn ingedeeld 3 km. karren. Op elke kar wordt per km. vervoerd een hoeveelheid van 2200 patrn. (waarvan 1200 in patroonhouderbakken) en 2 handgranaten per man van de km. brigades (behalve de brig. Cdt., die er geen, en de schutters en helpers, die er ieder 1 ontvangen). Dit is per kar 18 munitieransels a 168 patrn. 154,60 kg. 3 tasschen a 96 patrn. 2) 13,37 kg. 3 tasschen a 48 patrn. 3) =6,16 kg. 31 B. DE MUNITIE VERVOERD OP DE PAARDEN EN KARREN VAN HET STRIJDEND GEDEELTE. Per ransel 7 patroonhouderbakken a 24 patrn. 2) Per tasch 4 patroonhouderbakken a 24 patrn. 3) Daar de patrn. h. bn. thans slechts 24 patrn. mogen bevatten, dient per km. 1 tasch met 2 patrn. h. bn. méér medegenomen te worden dan vroeger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 31