Op grond hiervan zou, geheel los van de op de voorgaande blzn. behandelde bepakking der karren, de volgende oplossing mogelijk zijn A. Per cie. worden ingedeeld 4 karren, met de volgende be lading le, 2e en 3e kar elk met: 3 X 1152 2) patrn. km. mun. in patrn. h. bn. en tasschen 174,13 kg. 3 trommels a 1000 patrn. km. munitie 3) 81,— kg. 1 trommel a 1000 patrn. k. mun. 4) 27,— kg. 3 veldzakken der km. schutters 5) 9,60 kg. 2 veldzakken der 2 geleiders 6) 6,40 kg. totaal 298,13 kg. 4e kar met8 kisten met 36 hgrn. 7) 216,96 kg. 8 blikken a 3 trommels met deto- natoren 9,60 kg. 2 trommels a 1000 patrn k. mun.4) 54,— kg. 1 blik a öOOJpatrn. k. mun. 4) 14,46 kg. 2 veldzakken der 2 geleiders 6,40 kg totaal 301,42 kg. 8) Bij de cie. worden dus medegevoerd a. per km.: 1200 patrn. in patrn. h. bn. f 1000 patrn. in trommels 2200 patrn., b. per kar.—50 en kar.—100: l'/2 dagvoorraad, c. alle handgranaten. Bij deze verdeeling behoeft bij het uitgeven van de „G. T. munitie" (waarop later uitvoerig wordt teruggekomen) dus niet gewacht te worden op het aantrekken van de karren van den G. T. van het bataljon, hetgeen ongetwijfeld ten goede komt aan een noodzakelijke snelle uitgifte hiervan. Bovendien meenen wij hier een oplossing gevonden te hebben voor het reeds zoo lang onopgeloste vraagstuk van het vervoer der veldzakken bij het aannemen van de gevechtsbepakking. 35 Aangezien de karren bij de door ons voorgestelde belading niet meer uitsluitend km. munitie bevatten, kan de benaming „km. kar" vervallen. 2) De schutters dragen elk 48 patrn. bij zich. Van de 1152 patrn. kunnen er 1056 gedragen worden door de km. groep. 3) Zie noot 2 op blz. 24. 4) Per cie. noodig 78 X 50 61 X 25 5425 patrn. of rond 5500 patrn., waarvan op de le, 2e en 3e kar tezamen 3000 patrn. vervoerd worden en op de 4e kar 2500 patrn. 5) De nieuw-model veldzak weegt zonder schoenen en reserve-bovenklee- ding 3,2 kg. 6) Volgens V. D. Tn. punt 65 vervoeren deze lieden hun veldzak op de kar. 7) Per cie noodig 288 hgrn. 8 kisten. 8) Wij zagen geen kans deze geringe gewichtsoverschrijding te vermijden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 35