lo. de kwetsbare centrale instrumenten zijn minder blootgesteld aan vijandelijke aanvallen, die op de batterij zijn gericht; 2o. de metingen van den centralen post worden niet bemoeilijkt door rook, stof, e. d., veroorzaakt door eigen vuur en vijan delijke projectielen; 3o. de bediening van de centrale instrumenten kan onder de gunstigste omstandigheden geschieden 4o. men is minder gebonden bij de keuze van de plaats en de wijze van camouflage van de batterijstelling, daar men van hieruit geen vrij gezichtsveld behoeft te hebben. Als nadeelen van de gescheiden opstelling moeten worden aangemerkt lo. er zijn lange, kwetsbare verbindingen noodig 2o. er moet worden gecorrigeerd voor parallax, wat aanleiding kan geven tot complicaties en fouten 3o. het toezicht op commando-groep en batterij kan niet gelijk tijdig door één officier worden uitgeoefend. B. ALGEMEENE BEGINSELEN VAN LUCHTDOEL-VUURLEI- DINGSYSTEMEN 1. Inleiding. De centrale commando-groep heeft tot taak het doorloopend bepalen van de schietgegevens, zijndeschootsrichting, elevatie en tempeering Hiertoe worden achtereenvolgens voortdurend bepaald lo. de ligging van de meetplaats 2o. de snelheid van het doel, d. z. verticale en horizontale hoek- snelheid, dan wel de hieruit afgeleide lineaire snelheid en koers 3o. de ligging van de trefplaats, in verband met den vluchttijd voor dat punt 4o. de schootstafelgegevens van trefplaats, zijnderichthoek c. q. elevatie, tempeering, correctie-derivatie en de correc ties voor abnormale ballistische en atmosferische invloeden. Uit deze gegevens vindt men tenslotte 5o. de schietgegevens. De commando-groep moet beschikken over de noodige richt en rekentoestellen, welke op de volgende wijzen met elkaar in verbinding kunnen staan 45 Wordt, naast toepassing van indirecte richtwijze, ook mogelijkheid van directe richting geëischt, dan moeten tevens de zijdelingsche en verticale voor- houdhoek, de laatste met inbegrip van den richthoek, worden bepaald.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 45