den eenvoudigen ruiter steeds moeilijk en voor het paard onlo gisch zijn. Hier toch heeft elke wending een voor ieder paard en ruiter onmiddellijk merkbaar doel. Deze oefeningen worden geleidelijk aan verzwaard gedurende de geheele africhting en leveren ten slotte een paard af dat onder alle omstandigheden zichzelf draagt, dat aan den teugel, voor de beenen en wendbaar is. Bij het rijden wordt steeds getracht het paard den voorgeschreven weg nauwkeurig te doen doorloopen. Daarvoor is noodig een impulsief gaan, dus een goed opschieten voor de beenen, waar aan dan ook bijzondere aandacht wordt besteed. Een paard, dat met impuls loopt, loopt zijn neus achterna. In de wending door het aanhouden van den binnenteugel en overeenkomstig nageven van den buitenteugel, corrigeert men het wegloopen op den buiten schouder, door met het binnenbeen de achterhand achter de voor hand te plaatsen en door vermeerderden druk van beide beenen het paard te dwingen wederom zijn neus achterna te loopen. Hieruit volgt dat ook beoefend wordt het wijken voor een been. Het leeren gehoorzamen aan de eenzijdige kuitdruk geschiedt op geheel dezelfde wijze als bij U. Ook een Italiaansch gereden paard moet kunnen overschenkelen, voor zoover een soldaten- paard in het gelid staande dat moet kunnen. Doch het is volko men overbodig, en voor den eenvoudigen ruiter zelfs schadelijk, om zich te verdiepen in de teugelwerkingen. S.— Indien Uw paard al die dingen niet kent hoe kunt gij dan in den gewenschten galop aanspringen P.— De Italiaansche school kent niet het „aanspringen" in galop doch laat de paarden in galop vallen door uitstrekken van het tempo. S.— Het gevolg zal dan zijn dat Uw paarden steeds de voor hen gemakkelijkste galop aannemen, dus op den duur scheef gaan loopen. P.Dit is niet juist. De eerste galop wordt zoowel bij recru- ten als bij de jonge paarden ontwikkeld op dezelfde natuurlijke wijze als bij U door licht rijden en uitstrekken van het tempo. Dit geschiedt uit den aard der zaak op beide handen. Naarmate de paarden vorderen in de africhting zal voor het „vallen" in den juisten galop van de volte worden overgegaan op de rechte lijn dan wordt ook beoefend het aangaloppeeren uit den stap door den draf heen, terwijl de verdere africhting maakt dat een paard rustig uit den stap na een enkelen drafpas in den goeden galop valt. Is dit niet veel eenvoudiger dan dat een ruiter zich veel moeite gevend, met behulp van veel overdreven teugel- en beenhulpen in een bepaalden galop tracht aan te springen Het resultaat is gelijk en mijn methode is voor paard en ruiter aan genamer. S.Hoe lang duurt de africhting van het Italiaansch gereden paard Indien het paard zoo weinig te leeren heeft kan de af- 72

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 72