97 grootste op deze wijze afgelegde dagprestatie bedroeg 88'/2 mijl. Gedurende den geheelen marsch bedroeg de gemiddelde marschsnelheid meer dan 8 mijlen. Te voet legden de troepen 135 mijlen af, terwijl door de vrachtauto's in totaal 1025 mijlen werden gereden. Luchtvaart. Mil. Wochenblatt 4-ll-'32 No 17. Leistungen der französischen Miiitarflugzeuge. max. snelh. stijgtijd naar 5000 M. Plafond Actie radius Nachtbomb. vltn 200 k. m. 25 min. 5000 m. 1100 k. m. Dagbomb. vltn 242 17 8000 800 Verkenn. vltn 230 17 3A 9500 1000 310 10 10000 1000 Fransche grens Berlijn 600 k. m. Danzig 1000 Mil. Wochenblat ll-9-'32 No. 10. Heere und Flotten. Denemarken. De Madsenfabriek heeft een nieuwe geweergranaat, vervaardigd uit bijzonder hard staal, afgeleverd. Zij wordt met een schietbeker afgevuurd en geeft verrassend goede trefkans tot 650 m.(!) 50 %-spreiding 8,9 m. 1. 6,3 m. br. Engeland. De Britsche verkenningsvliegtuigen in Irak bezigden loudspeakers om de opstandige bevolking in hare landstaal toe te spreken. Naar wordt beweerd heeft dit nieuwe „strijdmiddel" goede resultaten af geworpen. Versterkingskunst. Mavors No. 11 Nov. 1932. De nieuwe Fransche duurzame ver sterkingen, door L.J. Spanjaerdt Speekman, kapt der Genie. Schr. vermeldt een aantal gegevens en beschouwingen uit het werk „La fortification perma nente aux frontières" van generaal Culmann, gedrukt in Frankrijk in 1931, doch waarvan de verspreiding naar het schijnt korten tijd nadat het verscheen door de Fransche regeering is belet. Enkele exemplaren hebben desondanks het buitenland bereikt. Het doel der versterkingen is om bij het begin van een oorlog, bezet door weinig troepen, den vijand den toegang tot het land te beletten teneinde te voorkomen dat grondgebied en daardoor personeele en materieele hulpbronnen verloren gaan en tevens om de mobilisatie te dekken, het verkrijgen van tijd winst, waardoor ook de oorlogsindustrie op gang gebracht kan worden. In een later stadium dienen de versterkingen om, voor het geval dat de veldlegers tegenslag ondervinden, met versterkte bezetting bij te dragen tot de verdedi ging van het land. Op grond van strategische en tactische overwegingen, terreinomstandigheden, meer of mindere belangrijkheid op industriegebied en andere overwegingen zijn uiteraard duurzame versterkingen niet nabij de geheele grens even nood-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 97