infantry batallion of the one army attacked bij several hundred of these diminutive „mobile armoured machine-gun nests". What would the artillery have of stopping their massedonslaughtwhat chance the infantry of avoiding the stings of this dense swarm of „wasps"?" Wanneer wij nu de hierboven afgebroken beschouwing weer opnemen en vervolgen, dan zou dus door deze zeer lichte tanks de vraag t. a. v. de begeleiding en het volgen door infanterie van de tanks als opgelost kunnen worden beschouwd, terwijl zij mede een ontkennend antwoord geven op de vraag of tanks steeds in nauw verband met infanterie en cavalerie moeten werken. Immers a. door toepassing van het pantser, b. door toepassing van den motor, c. door de groote bewegelijkheid door vrijwel alle terreinen, de verspreiding van bovendien kleine doelen en de groote snelheid, vormen deze lichte tanks zelf een moderne vorm van infan terie en cavalerie. Want deze lichte tank is even goed beschermd tegen de tegen woordige infanteriewapens als indertijd de middeleeuwsche cava lerie tegen de toenmaligezijn werkingssfeer en snelheid zijn echter grooter. Beschouwd als moderne cavalerie staat hij echter eveneens tegenover de toenmalige beperkingen er blijven terreinen bestaan, waarop hij zijn krachten niet kan ontplooiener blijven zekere verdedigingsstelsels, waartegen hij machteloos blijft. Maar op die beperkingen dient het tactische gebruik zich in te stellen. En in die terreinen, welke dus als het ware „tankproot" zijn, kan de „oude" infanterie nog steeds haar nuttige taak vervullen. Overigens, meent Liddell Hart, zal iedereen, die de nieuwste lichte tanks in „rough country" zag optreden met een snelheid van 20 tot 50 mijlen per uur, moeten onderschrijven „that, on- ground suitable to tankaction, infantry is helpless- against the m". Het gebruik van moderne tanks als moderne cavalerie zal hoofd zakelijk bepaald worden door de waarde, welke de moderne cavalerie-aanvoerders toekennen aan den factor, welke door hun middeleeuwsche voorgangers in hun tijd niet dan wel onvol doende onderkend werd mobility „So long as tanks are intermingled with infantry and frittered away in driblets on unsuitable ground, they will be no more effective then the 14th - 16th century cavalry. Once appreciate that they are not an extra arm or a mere aid to infantry, but are the modern form of heavy ca valry, and their correct tactical use is clear to be concen- 205

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 13