een sectie Inf. 8 driezakkenvlotten in 2'/4 uur worden gereed gemaakt (noodig 1500 kg. vulmateriaal, 200 m. bamboe, 160 bos talidoeg, 24 pagaaien en 16 draagstokken). Ten einde aan het groote bezwaar van benoodigd vulmateriaal tegemoet te komen, werden voor korten tijd bij het B. G. T. eenige proeven genomen. Deze hebben tot het voorloopige resul taat geleid, dat door het in den zak aanbrengen van een samen- klapbaar latwerk zwaar 8 kg. naast voldoende drijfvermogen voor een volledig uitgerusten man ook voldoende stabiliteit verkregen is voor afzonderlijk gebruik der zakken. Het was n. 1. de onvol doende stabiliteit bij toepassing van de bestaande wijze van vullen, die gebruik van den enkelen zak in den weg stond. Bij toepassing van het latwerk weegt de zak thans bedrijfsklaar 15 kg tegen vroeger 67 kg. Bezwaar blijft echter nog de benoodigde tijd en bedreven personeel noodig voor het ineenzetten, zoodat het naar dz. meening aanbeveling verdient meer te zoeken in de richting van toepassing van rubberluchtzakken (geschikt gemaakt voor ge bruik en oplegging in de tropen) dan naar verbetering van den bestaanden drijfzak, die slechts in gering aantal beschikbaar is. Pontonvlotten. In het K. M. G. zijn aanwezig twee bruikbare pontonveren, elk bestaande uit een vlot van twee pontons met een dekop- pervlak groot 5.50 X 5.50 m2 en twee bijbehoorende steigershet draagvermogen bedraagt ruim 5 t. (zwaarste legervoertuigen). Indien het materieel aan den oever is aangevoerd, kan het pon- tonveer met reep door een sectie geoefende pioniers in P/2 uur worden geslagen. In één vaart kunnen met een vlot worden overgebracht 55 volledig uitgeruste manschappen dan wel 8 Austr. paarden 8 man dan wel 10 Inh. paarden 10 man dan wel 10 treinkarren zonder paarden 4 man dan wel 2 personenauto's 8 motorrijwielen dan wel 1 2-t. auto 2 motorrijwielen dan wel 1 2'/vrt. auto dan wel 6 vuurmonden A bg dan wel 1 gemotoriseerde hw De vervoerwijze en de indeeling van dit materieel werden nog niet vastgesteld. Voor het overzetten der ondervolgende onderdeelen zijn de daarachter vermelde aantallen vlotvaarten noodig (waarbij voor A bg nog de driestukken bt werd aangehouden bt. A. bg (min B. T.)21 vl. vn afd. St. Abg 5 afd. A bg 67 218

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 26