397 Geneeskundige Dienst, enz. The militairy surgeon, Mei 1932 No. 5. The care and evacuation of frac- turecases, by maj. N. T. Kirk, M. C., U. S. Army Gecompliceerde been breuken werden volgens de statistiek van Love gedurende den wereldoorlog bij meer dan 30 pCt. der projectielverwondingen aangetroffen. Plaats der verwonding Frequentie per 100 Letaliteit per 100 Weeke deelen, onderste ledematen Weeke deelen, bovenste ledematen Beenderen van vingers en handwortel Lange beenderen en gewrichten, onderste le dematen Weeke deelen van gelaat en schedel Middelvoet en teenen Clavicula, humerus en scapula Overige lange beenderen, bovenste ledematen Schedelbeenderen en hersenen Beenderen van den enkel Belangrijke bloedvaten en zenuwen, bovenste ledematen Buik- en bekkenorganen Borstorganen Beenderen van het gelaat Spieren van hals, borst, buik en rug Geslachtsorganen Bekkenbeenderen Ruggemerg en wervelkolom Belangrijke bloedvaten en zenuwen, onderste ledematen Belangrijke organen en bloedvaten aan de hals 33,4 6,1 19,9 4,3 11,8 1,5 7,1 17,5 5,9 2,3 5,2 2,7 3,3 9,5 3, 4,4 2, 37,1 1,4 2,6 1,3 7,1 1,1 66,8 1,1 47,7 1,- 8,5 0,6 21,5 0,5 8,7 0,4 27, 0,4 55,9 0,3 11,9 0,3 11,4 Aanvankelijk stierf bij de Engelschen in den wereldoorlog meer dan 50°/o van de gewonden met gecompliceerde fracturen gedurende het vervoer van het gevechtsterrein naar het evacuatiehospitaal aan verbloeding of shock. Dit sterftecijfer daalde tot 15% door het invoeren van de zgn. Thomasspalk, berustend op het principe van fixatie der beenstukken door lengtetractie. Uitvoerig wordt in het artikel beschreven op welke wijze bij elke vorm van beenbreuk het spalkverband moet worden aangelegd, een en ander door foto's verduidelijkt. Daarna bespreekt de schrijver het benoodigde materieel en de te verrichten werkzaamheden bij de opvolgende échelons van fractuur behandeling. I. Battalion Aid Station (onze hulpverbandplaatsafdeeling). Materieeldiverse spalken, driehoekige verbanddoeken, diverse zwachtels. Werkzaamheden: a. Hospitaalsoldaten bij de compagnieën. Openknippen der kleeding, jodee- ren der wonden, aanleggen van snelverbanden. Patiënten met rugge- wervel-, bekken-, bovenbeensfracturen worden niet vervoerd, tenzij noodzaak het gebiedt. De overigen worden in groepjes verzameld. Spalken worden niet aangelegd, behalve als steun een driehoekige ver banddoek aan de bovenste extremiteit. de hier bedoelde Thomasspalk is kortelings door den officier van gezond heid Eckhardt, chirurg te Tjimahi, met gunstigen uitslag beproefd. Ook inde uitrusting der hulp- en hoofdverbandplaatsafdeelingen van het Nederlandsch- Indische leger zullen zij worden opgenomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 101