mmm I. M. T. 1933 No. 4. De munitieaanvulling bij de Infanterie. Schemalische voorstelling van de Munitiea-cuivulling op /iet (5e veoh is veld gqoooocpp jp*t\ Si Legenda ©00©© a 00000= - wwwwvwvvf s De afstanden op ate schets zJin niet oo dc/jaat. erharde vey. Pajardenpad (berijdbaar voor monitieAarren). Voetpad (niet berijdbaar voor munitieAarreoJ Rivier. B a éat/'oosgrens C ompagniesgrcns. Grens toé waar de vijand bet terrein Aan inzien c.fee tie infanterie OpsteLt/'ngSptaa ts „peloton in.man. - van 2 ft.&. G.T.&nf ZZ. Munitiedepot van <&nf. XV Monit/epost van de 2? cie Opstctlingspiaaés mun. paarden van de Bf cie. o een sie mitrs. »m oten G.T. v//> pet.milrj. den G T. van Hoi XV. Rot/te van de man ij ie auto's 1 in manAanren ^/ei óaiajjonS- (j. 7~n. ronde e.Tnr/Ap el. mitnf. v man.paarden batat/ons-<5.Tn. p 0 van de G*Tn?/bpet.mitrJ. v n n n van de cieën. lil v van de siën.m/trs. v p n man. dragers var de balab/ons. M r - Cieën. imp n li óiën. miérs.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 109