1ste Reisdag 2e. Reisdag c. q. 3e. Reisdag 5) le. dag na uitladen 2e dag na uitladen Krenten brood met boter 4) M Rijst Sajoer Sambal Vleesch A Rijstsoep2) Hutspot met Rundvet Vleesch O n t b ij t. Ketan met Jav. Suiker iddagma Rijst Sajoer Sambal Vleesch. v o n d m a Bruine Boo nensoep Rijst Sambal Vleesch Nasi go- reng 6) Koffie met Suiker a 1. Rijst Sajoer Sambal Gedr. visch Gehakt t1. Erwtensoep Hutspot met Rundvet Vleesch Nasi go- reng B) Koffie met Suiker Rijst Sajoer Sambal Gebraden gehakt Dendeng 7) Rijstsoep3) Rijst Sambal Vleesch Brood met boter en toespijs Brood met boter en toespijs Wordt in het garnizoen verstrekt. Bruine Boo nensoep Rijst Sambal Vleesch Aan de paarden verstrekken wij op de reis-dagen '/2 rantsoen gaba, vol rantsoen hooi en nemen als uitlaadrantsoen mede 1 rantsoen gaba, 2 rantsoenen hooi, in de veronderstelling, dat de divisie-intendant kans zal zien reeds den 2den dag na de uitlading padi te verstrekken. In bijlage 3 hebben wij aangegeven hoeveel van elk artikel noodig is voor 100 man en 100 paarden. Mee te voeren voorraden Wij beschikken thans over voldoende gegevens om de volgende berekeningen te kunnen maken 364 Aanteekeningen b Gekozen zijnbruine boonensoep, rijstsoep en erwtensoep. Deze zijn, 3j ook met geconserveerde groenten in K. W's gemakkelijk te bereiden. 4) Is gekozen omdat het 2 dagen versch blijft en zonder toespijs kan worden genuttigd. 5) Slechts voor enkele troepen-deelen. 6) is voor Europeanen smakelijker dan ketan met Jav. suiker, kan ge makkelijk worden opgewarmd. 7) Tegen verstrekking van deng2 ter afwisseling zal in oorlogstijd geen bezwaar bestaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 68