lste. De hoeveelheden levensmiddelen, paardenvoer en brand stof, die in eiken trein moeten worden meegevoerd. 2de. De hoeveelheden levensmiddelen, paardenvoer en brand stof die als „uitlaadrantsoen" in trein 4 naar Modjokerto moet worden vervoerd. Ad lste. Tot het maken dezer berekening dienen wij de ver- voersgraphiek nauwkeurig te beschouwen ten einde voor eiken trein vast te stellen hoeveel dagen de reis duurt. Het doet daarbij niet ter zake hoelang gedurende die dagen in den trein wordt vertoefd. Wij hebben slechts te maken met ver- plegingsetmalen. Wij kiezen als voorbeelden voor de berekening Trein No. 7 Staf R. I. M. No. 12 1 batterij veld-artillerie. No. 16 1 batterij houwitser artillerie. No. 17 Staf v/e half regt. cav. 1 eskadron. No. 20 1 bataljon inf. met 3 reisdagen. No. 25 1 batterij bergartillerie. 365 ARTIKELEN Hoeveelheid Gewicht Aan- in Kg. teekeningen Trein No. 7: 2 reisdagen Sterkte: 384 man, 11 Austr. Paarden, 132 Inh. trein. Paarden. Afgerond: 400 15 a voor menschen Bruine boonen Soepgroenten in blik Aardappelen Krentenbrood Boter Rijst Qec. sambal Qec. rundvleesch Sajoergroenten Hutspot Rundvet Klapperolie Ingrediënten Brandhout b voor paarden Hooi Qaba 140 4X12 Kg. 4X2 8 blikken 4X8 Kg. 400 stuks 4X4=16 blikken 4 X 53 Kg. 4X1= blikken 4X39 blikken 4X1 blikken 400 blikken 4X2 8 pakken 4 X 5 20 L. 4X5 pk. Totaal 4X1 m3 4 m3 15X12 140X8 Kg. 15 X 6 140X2 Kg. 48.— 5.2 32 100.— 10.- 212.- 1.5 156.- 2.6 400.— 4.— 15.— 70.— 1056.30 1300.- 370.- lste reisdag: avondmaal. 2e reisdag ontbijt, middagmaal, avondmaal. Een 12 tons wagon kan bevatten 12 ton niet- volumineuze goederen, of 300 Kg. hooi. of 18 m3 Brandhout. noodig 1 wagon

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 69