366 ARTIKELEN Hoeveelheid Gewicht Aan- in KG. teekeningen Trein No. 12: 2 reisdagen Sterkte 165 man, 102 Austr. Paarden, 30 Troepen Paarden, 20 Inh. Tr. Paarden. Afgerond 175 man, 110 30 20 a voor menschen Bruine boonen 1.75 x 12 Kg. 21 Soepgroenten in blik 1.75X2 4 bi. 2.6 Aardappelen 1.75X8 Kg. 14 Krentenbrood 175 stuks. 44— Boter 1.75x4 bl. 7 bi. 4.6 Rijst 1.75x53 Kg. 93.— Gec. sambel 1.75X1 bl. 2 bl. 0.7 Gec. rundvleesch 1.75X39 bl. 69 bl. 69.- Sajoergroenten in blik 1.75 X 1 bl. 2 bl. 1.3 Hutspot 175 blikken 175.— Rundvet 1.75 X 2 pak 4 pk. 2.— Noodig Klapperolie 1.75X5 L. 9 L. 8.- I Wagon. Ingrediënten 1.75 X 5 pk 9 pk. 31.5 Totaal 466.7 Brandhout 1.75 X 1 m3 1,75 m3. b. voor Paarden. Hooi 110X1230X1020X8 kg. 1780 Gaba 110X 6 30X 420X2kg 820 Trein No. 16. 2 reisdagen. Sterkte 104 man, afgeronc 110. a voor menschen Bruine boonen 13.— Soepgroenten in blik 3 blikken 2 Aardappelen 9.— Krentenbrood 110 stuks 27 5 Boter 5 blikken 3.25 Geen afzon Rijst 65.— derlijke wa Gec. sambal 2 blikken 0.7 gon noodig. Gec. rundvleesch 40 blikken 40- Sajoergroenten in blik 1 blik 0.75 Hutspot 110 blikken 110.— Rundvet 2 pakken 1.— Klapperolie 5 L. 5 Ingrediënten 5 pakken 17.5 Totaal 294.65 Brandhout 1 M3. Trein. No. 17. 3 reisdagen Sterke: 171 man, 136 Austr. Paarden, 38 Inh. trein Paarden. Afgerond 175 man, 140 40

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 70