over 3 X 6 18 groote kookketels, waarbij het koken van elke 6 ketels met thee met een half uur tusschenruimte kan aanvangen. Per 20 man worden een paar man aangewezen om de thee- blikken te vullen en weer in den trein te plaatsen. Is nu b.v. trein 8 voorzien, zoodat één stel van 6 kookketels leeg is, dan kan trein 9 uit het inmiddels gereedgekomen tweede stel kook ketels worden voorzien, terwijl trein 10 uit het derde stel wordt bediend. De treinen 10 t/m 17, welke te Madioen overnachten, om de reis den volgenden dag voort te zetten, kunnen in den loop van den nacht, met de beschikbare middelen gemakkelijk van de noodige thee worden voorzien. Het spreekt vanzelf dat stationscommandanten, naast perso neel voor het koken, de beschikking moeten hebben over eenige flinke onderofficieren, teneinde de theeverstrekking in goede banen te leiden. Te Madioen is noodig: Voor de paarden stellen wij beschikbaar 30 L. voor Austr. p. en 20 L. voor Inh. paarden (tusschenstations) zoodat in totaal benoo- digd is voor menschen 7500 X 1 L. 7500 voor Austr. paarden 675 X 30 L. 20250 voor overige paarden 1060 X 20 L. 21200 Totaal48950 Rond50000 L. 377 TREINEN. Men schen. Austr. Paarden Troepen Paarden lnh. trein. Paarden. trein 17 171 136 38 27 874 2 3 107 if 28 874 2 3 107 a 29 874 2 3 107 a 30 103 97 15 a 5 140 28 tr 6 145 tt 7 384 11 132 a 8 874 2 3 107 9 874 2 3 107 a 10 874 2 3 107 ti 11 289 152 30 34 tf 12 165 102 30 20 ti 13 164 102 30 20 ff 14 293 15 ff 15 166 tt 16 104 Afgerond. 7638 7500 655 675 108 110 901 950

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 81