382 4. 5. c. Verk. det. A (C. 1 met Wr. 1) bevindt zich met het gros te KALISAT (G 7), terwijl patrouilles in contact zijn met vijandelijke lichte troepen bij 18 in kampoeng PE- DJANGKOENGAN (G 6) en in W. rand kampoeng SIDAGIR1 (blad LXX1 A, 867143). Opdracht. a. 6 R. I. stelt zich heden nacht (8/9-3-'33) gereed in de omgeving van kampoengcomplex WANAKERTA 1 (blad LXIV D, F 7), om uit die opstelling op mijn nader bevel op 9-3-'33 verrassend door te stooten over de kampoeng- complexen PEKOREN (G 6) naar den verharden weg BANG1L PASOEROEAN bij kampoeng MADJAPA- RON OOST (blad LXX C, 864150) ten einde aldaar 's vijands terugtochtsweg af te snijden. b. De opstelling bij WANAKERTA 1 moet op 9-3-'33 te 5 v. m. zijn ingenomen. c. Denoodig geachte verkenningen zullen nog hedenmiddag (8-3-'33) door of vanwege C-6 R. I. worden verricht. Beveiliging van de verkenningen en vande nachtelijke verplaatsing. Verk. det. A. te KALISAT (G 7) en Divisie-gevechtsbeveiliging 1-Inf. XI in kampoeng KEDOENGLEMBOE (F 6) blijven., met behoud van hun taak, hedennacht 8/9-3-33 ter plaatse. 1-Inf. XI zendt onverwijld een afdeeling naar KEDOENG- RANTENG (G 7). Eventueel aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen door C.-6 R.l. Komen ter beschikking: A II Bg.op 8-3-'33 te 7 n. m. in Oostrand KEM1RISEWOE (D 6); C.-A II Bg. met verkenningspersoneel meldt zich te 3.30 n. m. bij C.-6 R.l. in kampoeng RAN.- DOEP1TOE. (C 6). Verband. Co. post Div. C. I: tot 9-3-'33, 5 v. m. bij GOENOENG- GANGSIR (D 4), daarna in kampoeng DJAMBÉ (D 6). Radioverbindingen: ongewijzigd. Telefoonverbindingen: zullen heden (8-3-'33) worden bekend gesteld. Berichtofficier: Kapt. W. van den Divisiestaf meldt zich op heden (8-3-'33) te 6 n. m. bij U. De Div. C. o/l Hd. St., Schriftelijk aan: C.-6 R. I C.-l R.A C.-Verk. det. A. C.-l-Inf. XI 1 6X. 2 ex. (1 voor C.-A. II Bg.) 1 ex. 1 ex. Afschriften aan: Divisiestaf Dagboek 4 ex. 2 ex. 11 ex.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 86