StfT5 V°' «O.- ffi or'T,"? vertre^n raden naar voren worden verplaatst en gedraaid -d a"dere, waarbij de van 360°. De raden dienen hipr in fP<?0 f n^' f i scflootsveld toestaat %r»°VSmsK g.eêS%?i'„nv°;5e,°? "alen 8S5. projectiel j° 95 Max. dracht 7600 Mj Vert. Schootsveld 0—45° 0—75° Spoorbreedte i M.i m -i li- ivl. 800 Gewicht in stelling met schild 185 167 K O zonder schild 160 ]42 j<q mmetdoor°ieCtiel 3? Slaat °P 1000 Ma "°g een'pantserplaat van 22 afweer, wit' vroegér'reeds' i^Nederland"!!"' d6 gebleken is voor tank kanon Boxman zou zijn gebleken Tpr ®..^fProevlng va" het 31 mm. materieel volg» M„ de ,o„,„„„st, dTLÏL'SS^ gewicht projectiel 0 48 K G Vo; 675 M.' vert. schootsveld tot 25°. zijd. schootsveld. 40°. vuurhoogte 55,5 cM. gewicht'in'stelling 225 K.Q.P" geslagen, o^'lOOM^ ""n 1 rftVtkd°h°r" bij het type Skoda Ditzelfde hliila n^n- v; 00r blijft dit kanon achter Ie,dead wapen g.bnrik,De voorn,arnaf, ."„ViS Kaliber 47 mm. Scherfgranaat 1.5 K.G.; Vo. 400 M Pantsergranaat 1.65 K. G.Vo. 360 M. Vert. schootsveld 0 43° hor. schootsveld 40°. Gewicht m stelling 234 K. G. vergeleken"met Korpsartillerie. ineen de gamena,elling dit „aterteel. He"t artikel "„,t

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 100