5 Le service des étapes de l'armée suisse; door E Eberle. Aus dem Kriegstagebuche eines Feldintendanten door Zimmer. GENEESKUNDIGE DIENST, ENZ. Vile Internationale congres voor militaire genees kunde en pharmacie. Zorg voor gaszieken; door S. van Dam. Een en ander over vliegerkeuringen; door J. Chr. Hubach. Veldhospitaaldoor W. S. Göbel. Der amerikanische, englische und französische Feldsanitatsdienstdoor Adam. PAARDENKENNIS, REMONTEERING, ENZ. Africhting van marechausseepaarden in verband met hun mobilisatiebestemming. De opleiding tot ruiter en tot stukrijder van de dienstplichtigen bij de bereden artilleriedoor G. L. M. Higly. De deelname van de Hollandsche Ruiterequipe a/d Olymp. spelen te Los Angeles in Augustus 1932 door K. J. Schummelketel. Opmerkingen n. a. v. de art. reeks „Saumur of Pinerolodoor H. C. Hekker. Die deutsche Reitkunst, ihre Erfolge und Lehren; door Preuszer. Gedanken iiber neuzeitliche Truppenreiterei. TRANSPORTWEZEN, ENZ. Transportwezen. Beschouwingen over troepenvervoer per auto. Eenige nieuwere gegevens betreffende het motor- tractie-vraagstuk bij de artilleriedoor P. H. van der Trappen. ARTILLERIEWETENSCHAP. Algemeen. De vuurleiding van de luchtdoelartilleriedoor R. A. Beek en E. Baretta. Nouvelle méthode de relèvement sur trois points; door Hecquet. Wapening. Het kijkervizier voor de zware mitrailleurs. Das schwere Selbstladegewehr Oerlikon. Munitie. Projectiles automoteursdoor Ardaillon. Vom Uhrwerkziinder und seiner Entwicklung; door Weidingen R.M. S. '32 Nov. W. W.'33 Jan. M.S. '32 Nov. I. M. T. '33 Febr. I. M. T. '33 Maart. Mav. '32 Nov. M. W. '33 No. 27. M.S.'32 Dec. M.S.'33 Jan. I. M. T. '32 Dec. I. M. T. '33 Maart. M. W.'32 No. 21. M. W. '32 No. 24. M.S. '32 Dec. M. S. '33 Jan. I. M. T. '33 Jan. R. d'Art. '33 Febr. M.S. '32 Oct. M. W. '32 No. 20. R. d'Art. '33 Jan. Wehr W. '33 Jan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 113