6 RECHTSWETENSCHAP, VOLKENRECHT EN STRAFRECHT. Ballistiek. Resultaten met den geluidmeetdienst verkregen. Vereenvoudiging van de berekeningen bij het schie ten der artillerie door A. R. W. Qey v. Pittius. Invloed van den wind op de kogelbaan in bergachtig terreindoor A. R. W. Oey van Pittius. Tirs lointains des mitrailleusesdoor Paillé. Note concernant la préparation du fir a l'aide de graphiques door Bastard. VERSTERKINGS- EN PIONIERKUNST, ENZ. Snelle brugslag door pioniers. Rivierovergang; door E. G. L. Weyerman. De nieuwe Fransche duurzame versterkingen door L.J. Spanjaerdt Speekman. Beschouwingen over het gebruik van schouwen als hulpmaterieel bij gewelddadigen rivierovergang; door J. C. van Houweningen. MARINE. De nieuwe kruiser van 5250 tondoor H. A. v. Foreest, ONDERWIJS, OPLEIDING, OEFENING, ENZ. Waarnemingsoefeningen met seinkardoesjes door A. R. W. Gey van Pittius. L'Instruction des sous-officiers d'infanterie de l'ar- mee activedoor P. Tuffrau. Nouvele méthode de relèvement sur trois points door Hecquet. Moyens d'instruction du régiment. Radio und Diktaphon im Dienste der mil. Aus- bildungdoor Franck. Oorlogsrecht in bezet gebiedeen stem uit de practijk. De ontwapeningsconferentie; door A. Gottschal. Losse opmerkingen over de resolutie van Benesj, wat betreft het verbod van elk luchtbombardement; door A. K. Steup. Toezicht op het gebruik van de bij de W. Kr. toegekende bevoegdheden; door A. T. Steffen. Un aspect du problème mandchoudoor X Der Weltverband der Völkerbundsgesellschaften zum Grundsatz der Gleichberechtigung. Der ostasiatische Konflikt und die Machtedoor Hoffmann. The real conflict at ShanghaiInternational law vs. tactics. Rebellion; door Lewis. M. S. '32 Juli, Oct. I. M. T. '33 Maart. I. M. T. '33 Maart. R. d'Inf. '33 Jan., Febr. R.d'Art. '32 Nov. M. S. '32 Dec. I.M.T. '33 Maart. Mav. '32 Nov., Dec. Mav. '33 Febr. Mar. B. '32 5e Afl. I.M.T. '33 Febr. R. d'lnf. '33 Jan. R. d'Art. '33 Febr. R. de Cav. '32 Nov./Dec, M. W.M. '33 Febr. M.S. '32 Dec. I.M.T. '33 Jan. Mav. '33 Jan. Mav. '33 Febr. R. M. F. '33 Jan. M.W. '32 No. 16. W. M. '32 Nov. Inf. J. '32 Nov./Dec. A. Q. '33 Jan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 115