I. M. T. 1933, No 5. Rivierovergang Bijlage 5. Overzicht der door de Div. Verb. Cie 8-3-'33 2 v.m. uitgelegde telef. verbindingen nabij de inschepingsstrook Calque Stafkaartblad 12 C Schaal 1:50.000. Legenda Verb. P. a I. X Regelingsofficier Inschepingsofficier Div. as, bij a aan te sluiten op de verzamelplaats berichten op den O. Tji Oedjoeng oever.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 127