wordt verleend door de infanterie ter plaatse. Eerst te 5 v. m. (7-3-'33) zijn de laatste pontons op hun plaats in het bedekte terrein achter de overgangsplaatsen doch nog plus minus 300 m. daarvan verwijderd aangekomen en nog vóór dagaanbreken gemaskeerd. P. A. 4 wordt in verband met het hiervoren vermelde verkeersbezwaar bij Petir 2 aangehouden en gedekt opgesteld er wordt besloten dit onderdeel den morgen van den overgang op het laatste moment aan te trekken, waarbij het voordeel wordt verkregen, dat vrijwel tot aan de plaats van gebruik zal kunnen worden doorgereden. In de inschepingsstrook werkt G. 1 gedurende den nacht 6/7- 3-'33 verder aan het maken van doorgangen naar de inschepings plaatsen, verbetering wegen, paden en maskeering, maken van een vijftal uitkijkstellingen in boomen, verbeteringen t. b. v. de Lu. A., enz. W. van de inschepingsstrook brengt G. 2 gedurende den nacht in de eerste plaats de weggedeelten waaraan overdag in verband met de zichtbaarheid uit de lucht niet kan worden gewerkt in orde, terwijl een ploeg m. b. v. 200 man van de bevolking aan vangt de hulpvliegterreinen in orde te brengen, en een andere bevolkingsploeg in overleg met C. G. 1 bamboe kapt en aanvoert naar het bedekte terrein van de inschepingsstrook (bamboe kap pen geschiedt ten einde niet 's vijands 'aandacht te trekken op een afstand van minstens 2 km. W. van de inschepings strook). Ruim voor dagaanbreken zijn de gedurende den nacht verplaatste inf.- en art.-onderdeelen in het legeringsgebied Soekarame-Tji- keusal Peiir 1 aangekomen en de voertuigen en paarden in het bedekte terrein opgesteld. Verrichtingen 7-3-'33 overdag. Bij dagaanbreken wordt door de pioniers en het personeel van P. A. 1 en 2 eerst eenige uren gerust, waarna met ploegensysteem het werk te 9 v. m. in het bedekte terrein wordt hervat. 9 v. m. brengt Hd. St. na bestudeering der technische en tactische verkenningsrapporten verslag uit aan den Div. C. terwijl ook een bulletin van Hd. Kw. V. omtrent den vijand (o. m. naar aanleiding van de in handen van den C. V. gehouden lucht- verkenning) meldende „geen veranderingen" en een nieuwe serie luchtfoto's van de overgangsstrook worden ontvangen. Een korte bespreking, waaraan ook de D. A. C., I. G. en Kapt. Z. deel nemen, volgt, waarna te 9.40 v. m. de Div. C. het volgende besluit dicteert 1. Troepen le vaart onmiddellijk door tot W. oever rechter- irrigatiehoofdkanaal 413

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 13