de sectiën naar de hun toebedeelde plaatsen werden gedirigeerd en onmiddellijk werd aangevangen met het slaan der pontonveren. 5.30 v.m. bereikte Lu.A. (min Zoekl.) eveneens Panosogan 1 en was 6.15 v. m. in stelling, vuurbereid. 5 45 meldde zich het art. waarnemingsvliegtuig boven het L. W. S. van A. I. hw. (C. A. I. hw. is tevens groepscdt.). Tusschen 7.05 en 7.20 v. m. worden de vuren 3,6 en 10 in concentratie afgegeven, waarna de eerste bt. van A. Ill bg. in verband met het vorderen van het slaan der pontonveren op telefonischen last van den alg. leider oplegt ten einde naar de inschepingsstrook op te rukken. Ingaande 7.10 v. m. wordt na het voorbereidend art. vuur ter plaatse en m. b. v. door de pioniers geslagen loopbruggen het rechterirrigatiehoofdkanaal overschreden en vordert men vrij langzaam t. g. v. geweer- en mitr. vuur, dat op verschillende plaatsen wordt ontvangen. Met behulp van het inf. geschut en de mitrailleurs wordt de voorwaartsche beweging er echter in gehouden, waarbij de onderdeelen van 2 en 3 R. I. elkaar onder ling steunen. Ingaande 7.20 v. m. wordt ook door het le echelon O. van de Tji Oedjoeng art. vuur ontvangen en wordt het art. vuur na bij de inschepingsplaats van overgangsplaats No. 1 en het in aanbouw zijnde pontonveer a zoo hinderlijk, dat beide 250 m. naar benedenstrooms worden verlegd, nadat het plaatselijk aanwe zige reserve-materieel reeds was ingezet. Gedurende deze verleg ging wordt door den betrokken regelingsofficier onder melding van e. e. a. aan den alg. leider het betreden der inschepingsstrook door nieuwe onderdeelen gestopt en verlegging van het verkeer naar de nieuwe overgangsplaats voorbereid. In verband met de door het verleggen te verwachten vertraging wordt door den alg. leider opgedragen de sie mort. en 1 sie mitr. intusschen bij overgangsplaats 2 te doen overgaan. 7.30 v. m. overschrijdt C. 4 met een verkenningsopdracht het rechterirrigatiehoofdkanaal. Inmiddels door het art. wn. vit. ontdekte vijandelijke art. wordt ingaande 7.45 v. m. door A. I. vd. en A. I. hw. onder vuur genomen, waarna het vijandelijk art. vuur op den Tji Oedjoeng overgang te 8. 10 v. m. in kracht afneemt. 8.10 v. m. verschijnt op groote hoogte een vij. escadrille boven de overgangsstrook, welke wederom eenige materieele schade aanricht; zij wordt door de art. der Lu.A. onder vuur genomen, terwijl de jagers van het N. vliegterrein, op het le alarm telefonisch gewaarschuwd en onmiddellijk gestart een vervolging inzetten. Tusschen 8.10 en 8.30 v. m. is de laatste inf. (incl. mitr. en mort.) van het le echelon overgezet, zoodat te 8.30 v. m. op elk der vier overgangsplaatsen is aangevangen met het ineenzet ten vaneen pontonveer. De overige pontons worden druk gebezigd 417

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 17