van plus minus 1V2 Div. moet dan ook naar onze overtuiging, gezien ook de kans dat meer dan een rivier snel moet kunnen worden overschreden verre van overdreven royaal genoemd worden. De aandacht wordt er in dit verband nog op gevestigd, dat de resteerende uitrusting bij de aan het eind van het verloop ge schetste situatie (12-3-'33) voor een volgenden overgang van eenige beteekenis reeds als zeer krap moet worden aangemerkt. Moge dit opstel er toe hebben bijgedragen de noodzakelijkheid aan te toonen van een pionieruitrusting met voldoende personeel en voorbereid materieel voor een leger, dat zijn hoop op succes alleen kan vestigen op een offensief in de laagvlakte. 422

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 22