BIJLAGE 3. Alleen door officieren te behandelen I Divisie Kantoor 3 No. III Zeer Geheim Bijlage-, een calque Serang, 7-3-33 12 middag. DIVISIEBEVEL. 1V ij a n d Wordt nader per bulletin bekend gemaakt. 2. Eigen troepen: Het veldleger zal 8-3-'33 de Tji Oedjoeng bij Rangkasbi- toeng en Panosogan 1 overschrijden, den vijand vervolgens in O. richting over de Tji Doerian terugwerpen en op den O. oever dezer rivier bruggenhoofden bezetten bij Madja en Parigi 1. 3. Taak der versterkte I Divisie: I Div.- min Wr en 1 HRC, doch versterkt met C4, Lu. A., VI. A.4, A.III bg, A I vd, P. A. 1,2 en 4 en 3 sien G 3 - zal in den vroegen morgen van 8-3-'33 ingaande het nader bekend te maken tijdstip U de Tji Oedjoeng tusschen Kedoengtjinde 1 en Tjiasem 1 overschrijden, op den O. oever een bruggen hoofd inrichten en vervolgens daaruit op mijn nader bevel oprukken. 4. Onderdeelen: a. Ie echelon C. Kol. A2); samenstelling: 2 en 3 R.I., 2 pels M I,C4, G 2 en 2 siën G 1 zoomede na aankomst op O. oever Tji Oedjoeng Mort. 1 en A III bg. Taak: Troepen der Ie vaart dringen onmiddellijk door tot het rechterirrigatiehoofdkanaal en sluiten de N. en Z. flank dezer strook af; zij zullen ter beveiliging van den verderen overgang deze lijn B (zie calque) onvoorwaardelijk vasthou den. Na aankomst aan het rechterirrigatiehoofdkanaal van de 424 Is bijlage no. 4 2) Is C. 2 R.I.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24