VRAGENRUBRIEK. J. A. E. D. te B. Van de indertijd (door de I. K. V.) toegezegde bespreking van de I. K. V.-uitgave „Onze tactische methoden" moest om der kosten wille worden afgezien. De beide andere vragen vinden beantwoording in de bijdrage „Antwoord op enkele vragen naar aanleiding van „Onze tactische methoden" in dit nummer. Red. 431 Schriftelijk aan C. 2 R. I Cn. 1 en 3 R. I. C. C4. C. 1 R.A. Cn. A III bg. en A I vd. Lu. A. C. I O. C.Q3 1 Hd.V. P. A. 1 Vd. Z. A. C. P. A. 1, 2 en 4. 1 Div. Auto Col. C. VI A 4 C. Inschepingsstrook Regelingsoffn. Alg. Leider. 2 2 1 4 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 2 Afschriften aan: Div. St. Det. Kol X. Dagboek. Totaal. 6 1 2 39 ex.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 31