1. RIVIEROVERGANG (II.) door F. G. L. WEIJERMAN, Kapitein der Genie. (Met 5 bijlagen). Ten vervolge op het in het Maartnummer voorkomende opstel over opgemeld onderwerp, moge thans een concreet geval nader worden 'beschouwd, waarbij een bepaalde uitrusting aan pionier- personeel en materieel zal worden aangenomen. Het doel dezer uiteenzetting is troepencommandanten van hulp wapens in het bijzonder officieren der pioniers eenigszins vertrouwd te maken met de uitvoering van een rivierovergang, en het gebruik aan te geven van het ingedeelde pionierpersoneel en materieel. ONDERSTELLING (zie bijlage 1). Benoodigde kaarten Overzichtskaart van Java en Madoera (schaal 1 250.000) Blad 1 stafkaartbladen (schaal 1 50.000). 12 A 11 D en 12 B 12 C 12 D De O. oever der Tji Oedjoeng (res. Bantam) is door een roode troepenmacht bezet. De C. van een uit W. richting oprukkend en reeds den W. oever der Tji Oedjoeng bereikt hebbend Blauw veldleger voor de situatie op 6-3-'33 2 n. m. zie bijlage 1 heeft besloten in 403

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 3