Heeft de Afd. C. zijn Co.-post op een uitzichtpunt gevestigd, dan is het vaak zeer moeilijk al dit personeel en de planchetten gedekt, ook tegen vliegtuigwaarneming, op te stellen. Tot den doelopsporingsdienst wordt in andere legers ook nog gerekend de geluidmeetdienst voor het bepalen van de stellingen van de vijandelijke batterijen en kan met behulp van dien dienst ook ingeschoten worden. De geluidmeetdienst vergt evenwel zeer veel tijd alvorens te kunnen werken. Bovendien heeft de practijk van den oorlog het volgende bewezen Helder warm weer is ongunstig van wege de geluidsweer kaatsing (mirage sonore), bewolkte lucht is gunstig, mist dooft de geluidsgolven houwitsers geplaatst in een dal evenwijdig aan het front zijn moeilijk te bepalen. 7,5 cm. schoten met verminderde lading worden op 3 km. niet meer opgenomen (Revue d'Art. Févr. '23). De Ned.-Ind. artillerie behoeft het dus met dezen dienst niet te beproeven er zijn meer kansen, dat die dienst zonder gevolg werkt, dan dat hij iets oplevert. Het Fransche voorschrift 1 'Artillerie au Combat geeft in punt 53 aan, dat de inwerkingstelling van een sectie geluidmeetdienst 24 uur neemt en van een sectie voor de doelvaststelling met waarnemingsposten, zooals hier ongeveer is aangegeven, 6 uur vordert, waarbij inbegrepen is de topografische plaatsbepaling van de W.-posten en de meting van hun onderlinge afstanden. Met de zuivere kaarten, waarover op Java wordt beschikt, kan voor de Ned.-ind. artillerie genoegen genomen worden met de hier voorgestelde werkwijze. 442

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 42